החלפות/החזרות

1.      אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לחברה בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י החברה.
2.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי ללקוח.
3.      ביטול עסקה עקב פגם במוצר תותר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
3.א.   הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה.
3.ב.  המוצר הוחזר לחברה בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש.
3.ג.    במקרה של פריטי לבוש נדרש להשאיר את התווית על גבי הפריט.
3.ד.    הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.
4.      ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
4.א.   המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש. במקרה של פריטי לבוש נדרש להשאיר את התווית על גבי הפריט.
4.ב.   הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה
5.      למען הסר ספק, לא תתקבל החזרה או הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי במקרים הבאים:
5.א.   בגין מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
5.ב .  בגין החזרה של פריטי הלבשה תחתונה ובגדי ים
6.       על אף האמור בסעיף 5.ג. לעיל, בהחזרה של פריטי לבוש פרק הזמן שבו תותר קבלת הודעת ביטול עסקה הינו שני ימי עסקים מרגע איסוף המוצר
          על ידי הלקוח או מרגע הגעתו אל הלקוח
7.      בהחזרה של מוצר ע"פ סעיף 5.ג. לעיל ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, כדמי ביטול.
8.       האחריות להחזרת המוצר אל החברה מוטלת על הלקוח.
9.       החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי                 יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל
10.     בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף 5.ז. לעיל, רשאית החברה לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול                 אשר נגבית מהחברה ע"י חברת האשראי
11.     באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, הנך מתבקש ליצור קשר עם החברה במספר 055-9500111 ולבדוק את היתכנות להחלפה
12.     הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
13.     במקרה של אי שביעות רצון על הלקוח ליידע את החברה תוך 2 ימי עסקים ישירות במייל – FOOTVOLLEYTLV@GMAIL.COM
           או בהודעת וואטסאפ למספר הטלפון – 055-9500111.
14.     התשלום יוחזר ללקוח כאשר הפריט יחזור למחסני החברה וייבדק על ידה.
15.     אפשרויות החזרה של מוצרים עקב אי שביעות רצון:
15.א.  הגעה בתיאום מראש לכתובת אילת 56, תל אביב, לאחר תיאום הגעה עם שירות הלקוחות בטלפון – 055-9500111 – ללא עלות.
15.ב.  בעזרת שירות "הבא לי" של דואר ישראל בעלות של 7 שקלים אשר ינוכו מסכום הזיכוי שיבוצע ללקוח.
16.     החלפה של פריט עקב מידה לא נכונה או טעות בהזמנה שבאחריות הלקוח/ה יעשה בדרכים הבאות:
16.א.  הגעה בתיאום מראש לכתובת אילת 56, תל אביב, לאחר תיאום הגעה עם שירות הלקוחות בטלפון – 055-9500111 – ללא עלות.
16.ב.  בעזרת שירות "הבא לי" של דואר ישראל בעלות של 7 ₪
17.     החלפה של פריט עקב טעות במשלוח שבאחריות החברה, בין אם במידה, צבע או הפריט עצמו, יעשה ללא תשלום, על ידי הגעה לכתובת אילת 56, תל                 אביב, לאחר תיאום עם שירות הלקוחות בטלפון 055-9500111 או בעזרת שירות "הבא לי" של דואר ישראל, ללא עלות.

התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה והזמנות באתר בין הרוכש/ת לבין האתר.
כל המבצע/ת רכישה דרך האתר מצהיר/ה, כי עם ביצוע הפעולה הוא/היא קראה את התקנון ומסכים/ה לכל תנאיו והוראותיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו/ה או למי מטעמו/ה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור לתקנון זה.

המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות בפעולות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
השינוי יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר.

כל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון, נבצר יהיה מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהיה החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.
בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני או בריאותי.
החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
למען הסר ספק, קוד הקופון הניתן בכל אופן, לא כולל פריטים אשר נמצאים כבר בהנחה כלשהיא.
למען הסר ספק אלא אם צוין במפורש אחרת, קוד קופון ניתן לשימוש בקניות שסכום סל הקנייה עולה על 300 ש”ח בלבד.
מחירי המוצרים כוללים מע״מ, אם חל על פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה.
החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המשתמשת לפי המחירים המעודכנים.
החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.
תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
בעת עדכון סל הקניות, ובכפוף לדין החל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוח/ה מעוניין/ת להסיר את עצמו/ה מן הדיוור לאחר שנרשם/ה, ניתן לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בפנייה בכתב לדוא"ל: Footvoolleytlv@gmail.com או תחת ה"חשבון שלי" בחשבון הלקוח/ה באתר, לפי בחירתו/ה.
למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הלקוח/ה לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של החברה המפורטת בפרק ח' לתקנון זה וכן לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור הזמנה וכיו"ב), בהתאם לדין החל.
הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח/ה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה).
החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של הלקוח/ה באתר בכל מקרה בו: (א) המשתמש/ת ביצע/ה מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמש/ת הפר/ה תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמש/ת לחברה; (ג) המשתמש/ת ביצע/ה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי לחברה ו/או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו; או (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.
במקרים כאמור תהא החברה רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של המשתמש/ת באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש/ת לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש/ת וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.